(Kunst) Educatie

Stichting Duivelskunst

Project details

Category

(Kunst) Educatie

Stichting Duivelskunst maakt theatervoorstellingen. Ik ondersteunde hen bij de fondsenwerving voor hun volgende voorstelling. Samen met hen ging ik op zoek naar geschikte fondsen en adviseerde en ondersteunde bij fondsenwerving.

Share on
Previous

Dans met de zeven sluiers

Next

Cargo in Context